สงกรานต์ ประจำปี 2567

 :  17 เม.ย. 2567
วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณเทศบาลตำบลหาดคำ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีนายถาวร ชัยจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี และกล่าวขอขมาต่อผู้สูงอายุ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหาดคำ โดยนายถาวร ชัยจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสืบสานประเพณีกิจกรรมแห่พระพุทธรูปในตำบล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชุมชนให้คงอยู่สู่ลูกหลานสืบไป

โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นชุมชน ประจำปี 2567 (ทุ่งทานตะวัน)

 :  29 ม.ค. 2567
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 17.30น. ณ ทุ่งทานตะวันเทศบาลตำบลหาดคำ เทศบาลตำบลหาดคำได้จัดกิจกรรม โครงการท่องเที่ยววิถีถิ่นชุมชน ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายราซันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวชิรพงษ์ ชาวเหนือ ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย นายสมปอง จันทพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายจรัสพงษ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย และ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมีนายถาวร ชัยจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ และร่วมในเปิดโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 70 รายการ

ขึ้นบนสุด