โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (22 สิงหาคม 2564)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลหาดคำ  นำทีมโดย ท่านนายกถาวร  ชัยจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน  ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่าพร้อมทั้งร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่สีเขียว ป้องกันลดมลภาวะที่เป็นพิษและลดภาวะโลกร้อน

 

ขึ้นบนสุด