ศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ (รูปภาพการปฏิบติงาน) (08 ธันวาคม 2564)

ศูนย์กู้ชีพได้รับแจ้งเหตุ ผู้บาดเจ็บชายเมาสุราขับรถจักรยานยนล้มเอง ที่บ้านหาดคำหมู่. 2 ศูนย์กู้ชีพหาดคำนำส่ง รพ.หนองคาย

ขึ้นบนสุด