สืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562 (22 สิงหาคม 2564)

ท่านนายกชัยโรจน์ ฐิรศิริชวเลิศ และเจ้าหน้าที่ พี่น้องชาวตำบลหาดคำ ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่ารณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาว   ตำบลหาดคำ ประจำปี 2562 วันที่  5  ตุลาคม  2562  ณ  ท่าน้ำบ้านหาดคำ ตำบลหาดคำ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
#บรรยากาศในวันงานอบอุ่นมากheartheartheart 


 

ขึ้นบนสุด