ศูนย์กู้ชีพ ทต.หาดคำ (รูปภาพการปฏิบติงาน) (08 ธันวาคม 2564)

ศูนย์กู้ชีพได้รับแจ้งเหตุ ผู้บาดเจ็บเป็นชายเมาสุราหกล้มที่บ้านบอน หมู่. 4 จึงนำส่ง รพ.หนองคาย

ขึ้นบนสุด