กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (22 สิงหาคม 2564)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  เทศบาลตำบลหาดคำ  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  ราชกาลที่  10  เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28  กรกฎาคม  2562

ขึ้นบนสุด