โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.34-005 ฯ (22 สิงหาคม 2564)

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำ  ท่านปลัดเทศบาลตำบลหาดคำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดคำ  ได้ออกตรวจพื้นที่ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวงท้องถิ่น  นค.ถ.34-005  ซอยสุดเขต  บ้านจอมเสด็จน้อย  หมู่ที่  15  ตำบลหาดคำ  ถึงตำบลวัดธาตุ 

ขึ้นบนสุด