คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567คำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งรองนายกเทศมตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

แต่งตั้งผู้รักษราชการแทนปลัดเทศบาลคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

การมอบหมายหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี ควบคุม กำกับ ดูแลฯคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำคำสั่งเทศบาลตำบลหาดคำ

คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหาดคำคลิ๊กเพื่อเข้าดูรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สถิติการเยี่ยมชม
เริ่มนับ วันที่ 20 สิงหาคม 2565
ผู้ใช้งานขณะนี้  0  คน
   สถิติวันนี้ 114   คน  
   สถิติเมื่อวานนี้ 204   คน  
   สถิติเดือนนี้ 3,003   คน  
   สถิติเดือนที่แล้ว 4,862   คน  
   สถิติปีนี้ 30,216   คน  
   สถิติทั้งหมด 55,728   คน  
IP ของท่านคือ 44.213.60.33

ขึ้นบนสุด